Standardy rowerowe

Standardy rowerowe (jak również: standardy techniczne, wytyczne do projektowania etc.) są dokumentem rozszerzającym ogólne krajowe przepisy związane z tworzeniem infrastruktury rowerowej, ale także nakazującym stosowanie danych rozwiązań (np. nawierzchnie, rodzaj stojaków). Opracowywanie i przyjmowanie standardów rowerowych przez władze gmin wraz z obowiązkiem ich stosowania przez zarządców dróg, firmy projektowe i budowlane przyczyniło się do znaczącej poprawy jakości powstającej infrastruktury.

Obecnie standardy rowerowe posiada wiele miast w Polsce, przy czym różnią się zarówno wielkością, treścią jak i stopniem szczegółowości. Należą do nich m.in. Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Lublin czy Słupsk.

Zestawienie aktów prawa miejscowego związanych z ruchem rowerowym znajduje się tutaj.

Komentowanie jest wyłączone.