Akty prawa lokalnego – zestawienie

Wiele polskich gmin posiada dokumenty określające zasady tworzenia polityki rowerowej, koncepcje i strategie oraz dokumenty tj. standardy rowerowe. Poniższa lista zawiera odnośniki do takich dokumentów w poszczególnych miastach bądź regionach i będzie systematycznie uzupełniana.

Wszystkie dokumenty przyjęte w formie uchwał lub zarządzeń mają status obowiązujących, chyba że zaznaczono inaczej.

Dokumenty o charakterze regionalnym:

Dolnośląskie:

Śląskie:

Małopolskie:

Mazowieckie:

 

Miasta na prawach powiatu:

Biała Podlaska:

Elbląg:

Katowice:

Kielce:

Koszalin:

Kraków:

Leszno:

Lublin:

Olsztyn:

Poznań:

Słupsk:

Wrocław:

Komentowanie jest wyłączone.