Dane Fundacji

Fundacja Mobilności Aktywnej została ustanowiona przez Fundatora – Aleksandra Wiącka na mocy aktu notarialnego sporządzonego w dniu 03.08.2018 roku przez notariusza Beatę Chęć w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy Lipowej 4A, repertorium A numer 3752/2018.

W dniu 3.09.2018 roku Fundacja uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie wniosku złożonego do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku.

Adres i dane do faktury:

Fundacja Mobilności Aktywnej

ul. Kołłątaja 3/15

20-006 Lublin

KRS: 0000747364

NIP: 712-337-42-10

REGON: 381194339

Nr konta bankowego: 

98 1750 0012 0000 0000 4076 0261 (BNP Paribas)

Komentowanie jest wyłączone.