Podsumowanie projektu „Rozwój i wzmocnienie działań Fundacji Mobilności Aktywnej”

W maju i czerwcu br. Fundacja realizowała mały projekt dotyczący rozwoju i wzmocnienia działań o wartości 5 000 zł. W jego ramach zakupione zostało wyposażenie, wspierające działania przede wszystkim o charakterze edukacji i turystyki rowerowej. Projekt Fundacji znalazł się wśród 69 innych, które otrzymały dofinansowanie w konkursie grantowym w ramach…

Czytaj dalej