Projekt „Granica z ludzką twarzą” – po spotkaniu w Warszawie

W dniach 21-22 lutego 2019 roku odbyło się w Warszawie pierwsze spotkanie w ramach międzynarodowego projektu „Granica z ludzką twarzą – działania na rzecz usprawnienia funkcjonowania przejść granicznych”.

Projekt rozpoczął się 1 lutego br. i został przygotowany przez Fundację Instytut Wolności z Warszawy oraz ukraińskiego partnera organizację Europa bez barier z Kijowa. Realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA, zarządzanemu przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Pierwszy dzień spotkania miał na celu omówienie realizacji projektu w ciągu najbliższych kilku miesięcy oraz robocze rozmowy o problematyce polsko-ukraińskich przejść granicznych. Drugiego dnia na bazie wypracowanego materiału odbyło się 3,5-godzinne bardzo merytoryczne spotkanie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Straży Granicznej, Ministerstwa Infrastruktury, Wód Polskich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Rozmowy dotyczyły wielu aspektów związanych z ruchem granicznym, od umów międzypaństwowych, przepisów Unii Europejskiej i obu krajów, warunków technicznych, finansowych, problemu przemytu, bezpieczeństwa oraz komfortu odpraw do szczegółowej analizy możliwości przekraczania granicy różnymi środkami transportu, za wyjątkiem połączeń lotniczych, nie będących przedmiotem projektu. W szczególności dużą wagę przywiązywano do połączeń pieszo-rowerowych, kolejowych oraz ruchu autobusów/autokarów, czyli środków które są najbardziej efektywne czasowo do przekraczania granicy, a mimo to cechują je liczne problemy i ograniczenia.

Kolejnym etapem prac w ciągu najbliższych 3 miesięcy będzie przygotowanie raportu pt. „Granica z ludzką twarzą”, a pod koniec maja odbędzie się drugie spotkanie, tym razem w Kijowie. Uzgodnione zostało również robocze skonsultowanie treści raportu z przedstawicielami polskiej administracji przed jego wydaniem.

Równocześnie wśród zgromadzonych przedstawicieli organizacji pojawiła się idea rozszerzenia działań i stworzenia ogólnodostępnej bazy wiedzy dotyczącej wschodniej granicy z Ukrainą, zbierającej informacje na temat przepisów, planów, inwestycji i możliwości przekraczania granicy. Rozwiązanie to byłoby przydatne nie tylko dla mediów piszących o tematyce granicznej, ale przede wszystkim dla lokalnych samorządów, mieszkańców i turystów, którzy często mają problem w zdobyciu rzetelnych informacji na temat danego problemu lub miejsca.

W spotkaniu ze strony lidera i partnera projektu, oraz grona ekspertów uczestniczyli:

1. Iryna Suszko – dyrektor Europy Bez Barier, ekspertka ds. liberalizacji wizowej i transportu
2. Kateryna Kulczycka – Europa bez Barier, ekspertka ds. polityki migracyjnej
3. Pawło Krawczuk – Europa bez Barier, ekspert ds. zarządzania granicami
4. Jurij Tanasijczuk – uczestnik badania Anatomia Granicy, ekspert organizacji Nasze prawo (Lwów)
5. Oleh Dubisz – pierwszy wiceprezydent Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
6. Jakub Łoginow – Port Europa, specjalista ds. transportu, mobilności aktywnej i standardów pieszych
7. Aleksander Wiącek – prezes Fundacji Mobilności Aktywnej, specjalista ds. polityki rowerowej i pieszej
8. Maciej Piotrowski – Fundacja Instytut Wolności, koordynator projektów ukraińskich.
9. Adrian Purzycki – Fundacja Instytut Wolności, redaktor Ekspresu Ukraińskiego

Wśród zaproszonych gości uczestniczyli:

1. Iryna Suchowycz – pierwsza sekretarz Ambasady Ukrainy w Polsce
2. Roman Kowalczuk – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
3. Krzysztof Błaszak – Departament Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury
4. Paweł Wróbel – Wydział Planowania w Gospodarce Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
5. płk Sławomir Klekotka – Straż Graniczna
6. Tadeusz Buczek – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *