Kampania „Edukacja Rowerowa 2.0” – startujemy!

„Praktyka czyni mistrza” – to hasło przyświecające naszej najnowszej Kampanii, której celem jest stworzenie nowoczesnego systemu edukacji rowerowej w Polsce, opartej na nauce praktycznych umiejętności jazdy w ruchu drogowym i doświadczeniach krajów tj. Holandia. Zapraszamy – dołącz do nas – wspólnie możemy poprawić bezpieczeństwo rowerzystów!

Wychodząc na przeciw wysokiej liczbie zdarzeń z udziałem rowerzystów w naszym kraju, ale także braku elementów praktycznej edukacji rowerowej na poziomie uzyskiwania karty rowerowej, chcemy kompleksowo podejść do zagadnienia i stworzyć koalicję osób i podmiotów, dzięki którym uda się wprowadzić naukę jazdy rowerem w ruchu drogowym jako element wychowania komunikacyjnego w szkołach.
Dlatego właśnie bezpośrednimi odbiorcami Kampanii są przede wszystkim nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych, choć nie zapomnimy również o osobach dorosłych i przedszkolakach.

By Kampania odniosła sukces, niezbędne jest wsparcie na wielu różnych płaszczyznach. Możesz to zrobić na wiele sposobów, podpisując list poparcia, włączając się w działania jako wolontariusz lub trener, pomagać w organizacji zajęć szkoleniowych i warsztatów ale także wesprzeć ją finansowo lub rzeczowo.

Na jej potrzeby stworzyliśmy stronę internetową:

www.edukacjarowerowa.pl

na której znajdą się pomoce związane z tematem praktycznej edukacji rowerowej, informacje o przykładach dobrej praktyki, działaniach prowadzonych w ramach Kampanii i możliwościach współpracy i udziału w niej.

Dodatkowo dostępny już jest profil Facebook „Edukacja Rowerowa 2.0” do którego polubienia serdecznie zapraszamy.

Do najważniejszych działań, które chcemy realizować i rozwijać w ramach Kampanii, są:

  • praktyczne zajęcia rowerowe dla uczniów szkół podstawowych oraz osób dorosłych;
  • warsztaty dla nauczycieli dotyczące prowadzenia zajęć praktycznych z uczniami;
  • szkolenia dla wolontariuszy i trenerów, tak by możliwe było objęcie zasięgiem Kampanii całego kraju;
  • przygotowywanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych.

Zapraszamy do współpracy!

Aleksander Wiącek – koordynator Kampanii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *