„Nowe idee w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych miast” – najnowsza monografia Politechniki Lubelskiej

Pod koniec listopada br. udostępniona została najnowsza monografia opracowana na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej pt. „Nowe idee w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych miast”. Wśród licznych opracowań znalazło się również nasze, poświęcone problematyce parkowania w centrach miast.

Monografia jest podzielona na sześć bloków tematycznych, które razem traktują o najważniejszych elementach związanych z transportem w mieście, jego problemami i możliwościami rozwoju i poprawy efektywności.

W opracowaniu „Parkowanie w centrach miast. Uwarunkowania prawne” przedstawiliśmy problemy związane z parkowaniem od strony dawnych i obecnych przepisów, ale także propozycji ich zmian, w tym kluczowego dopuszczenia parkowania samochodów na chodnikach. Ukazana została historia Strefy Płatnego Parkowania w Lublinie i założenia polityki komunikacyjnej z 1997 roku. Przedstawione zostały także szacunkowe wyliczenia związane z zapełnieniami samochodów i czasem wykorzystywania ich w ciągu roku, w odniesieniu do presji tworzenia nowych miejsc parkingowych, ich kosztów ale także rozwiązań zastępczych.

Monografia jest dostępna na stronie Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej lub do pobrania bezpośrednio w wersji PDF.

Spis treści monografii:

I. Współczesne problemy komunikacyjne miast

 • Marcin Dębiński
  Układ komunikacyjny miasta Lublina
 • Mariusz Dudek, Janusz Bohatkiewicz
  Zagadnienia funkcjonowania komunikacji publicznej
 • Aleksander Wiącek
  Parkowanie w centrach miast. Uwarunkowania prawne
 • Michał Tomasz Dmitruk
  Problemy parkowania w dzielnicach mieszkaniowych na przykładzie Lublina
 • Janusz Bohatkiewicz
  Aktualne problemy ochrony środowiska w miastach wynikające z funkcjonowania infrastruktury drogowej i ruchu drogowego

II. Sposoby uspokajania ruchu

 • Janusz Bohatkiewicz, Magdalena Drach
  Techniczne środki uspokojenia ruchu

III. Węzły przesiadkowe

 • Mariusz Dudek, Janusz Bohatkiewicz
  Systemy „park & ride” i inne węzły przesiadkowe w ograniczeniu ruchu samochodowego
 • Magdalena Federowicz-Boule, Katarzyna Jakuć
  Zintegrowane centra komunikacji katalizatorem rewitalizacji obszarów przydworcowych
 • Aleksandra Nowicka
  Idea węzła przesiadkowego w projektach architektoniczo-urbanistycznych na przykładzie wybranych prac konkursowych i przetargowych

IV. Ścieżki rowerowe

 • Krzysztof Kowalik
  Planowanie podstawowego układu tras rowerowych
 • Krzysztof Kowalik
  8 lat od wdrożenia standardów rowerowych w Lublinie

V. Ulice i ciągi piesze przyjazne człowiekowi

 • Ewelina Siestrzewitowska
  Produktywna ulica handlowa. Analiza możliwości rozwoju pod kątem komercyjnej atrakcyjności
 • Agnieszka Chęć-Małyszek
  Humanizacja i „oswajanie” ciągów komunikacyjnych za pomocą sztuk i działań artystycznych
 • Marzena Joanna Siestrzewitowska
  Promenada jako element krystalizujący plan
 • Marzena Joanna Siestrzewitowska
  Rola bulwarów nadrzecznych w strukturze przestrzennej miasta

VI. Obiekty inżynierskie

 • Wojciech Kocki
  Parkingi wielopoziomowe otwarte w aglomeracjach miejskich jako sposób zapewnienia wymaganej ilości miejsc postojowych – zasady projektowe, architektura
 • Sławomir Karaś
  Mosty w lublinie – trwałość, użyteczność i estetyka

Inne interesujące opracowania związane z transportem można znaleźć w dziale Biblioteka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *