Badanie zachowań transportowych pracowników Urzędu Miasta Lublin 2018 – wyniki ankiety

Podczas obchodów tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu Fundacja Mobilności Aktywnej na zlecenie Gminy Lublin przeprowadziła badania ankietowe wśród pracowników Urzędu Miasta, które posłużyły do opracowania analizy zachowań transportowych, zarówno ogólnych jak i szczegółowych w ramach ETZT. Wyniki badania pokazują wiele ciekawych zależności, zwłaszcza związanych z ruchem samochodowym i rowerowym.

Ankieta została przeprowadzona w formie elektronicznej w dniach 27.09 – 12.10.2018 roku i obejmowała pytania ogólne oraz te dotyczące sposobu dojazdu do pracy i powrotu do domu w dniach 17-21.09.2018 tj. podczas roboczych dni Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Wypełniło ją łącznie 366 pracowników Urzędu Miasta Lublin, co stanowiło 24,1 % wszystkich zatrudnionych. Pośród nich jest 20 osób pracujących na stanowisku dyrektora lub zastępcy wydziału/biura.

Badanie obejmowało takie analizy jak wybór środka transportu w zależności od odległości od miejsca pracy, wykorzystanie roweru w tym Lubelskiego Roweru Miejskiego oraz korzystania z samochodów. W części dotyczącej Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu przeanalizowane zostały dojazdy z podziałem dziennym i kierunkiem ruchu (do pracy, z pracy), a także zsumowane dojazdy danymi środkami transportu i porównane pod kątem codziennej zmienności (łącznie 3418 podróży).

Wśród wyników i uzyskanych odpowiedzi można wyciągnąć wiele interesujących faktów. Należą do nich:

  • wyraźna dominacja dojść pieszych na dystansie do 3 km (aż 61% wszystkich), komunikacji miejskiej na dystansie 3-7 km (44 %), oraz samochodu na dystansie ponad 7 km (blisko 55 %) w analizie podstawowych środków transportu do pracy w okresie IV-X;
  • rower jako podstawowy środek transportu wybiera blisko 11 % dojeżdżających, co stanowi wyraźną nadreprezentację wobec szacowanego poziomu ruchu rowerowego w mieście;
  • głównym powodem niekorzystania z roweru jest brak możliwości przebrania się w miejscu pracy (wzięcia prysznica) oraz bezpiecznej trasy dom-praca;
  • samochód jest podstawowym środkiem transportu dla 1/3 pracowników, a równocześnie ponad 40 % z nich nigdy nie wykorzystywała go w drodze do pracy;
  • bardzo popularne jest wspólne dojeżdżanie samochodem – w czasie ETZT z 1244 podróży samochodem blisko 44% zostało wskazanych jako wspólny dojazd;
  • pomijalne jest znaczenie transportu kolejowego – podczas ETZT jedynie dwa dojazdy odbyły się przy udziale pociągu;

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami opracowania: 

Badanie zachowań transportowych pracowników Urzędu Miasta Lublin 2018 – wyniki ankiety

 

Badanie zostało opracowane w ramach projektu „Mobilny Lublin” i sfinansowane ze środków Gminy Lublin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *