Wstęp

Witam na mojej stronie poświęconej tematyce ruchu rowerowego i rowerów. Znajdą się tu informacje dotyczące planowania i rozwoju infrastruktury rowerowej, przykłady dobrych i złych rozwiązań, przepisy prawa, zagadnienia związane z bezpieczeństwem i edukacją rowerzystów, a także zarządzaniem i korzyściami płynącymi z inwestycji w turystykę rowerową.

Strona powstała z uwagi na potrzebę zgromadzenia w jednym miejscu maksymalnie szerokiego wachlarza zagadnień dotyczących w/w zagadnień i wsparcia w tym zakresie dla samorządowców, zarządców dróg czy projektantów.

  • Planowanie i zarządzanie infrastrukturą rowerową to głównie problem stawianych celów, a także efektywności ponoszonych środków. Tego czy inwestujemy w ruch rowerowy by usunąć rowerzystów z ulic, czy może po to by odciążyć zatłoczone miasta z nadmiernego ruchu samochodowego, poprawić jakość przestrzeni, powietrza i ograniczyć koszty budowy nowych dróg i parkingów.
  • Budowa samej infrastruktury to kluczowy element tego, czy polityka rowerowa będzie skuteczna i czy pojawią się na niej rowerzyści. Krzywa kostka brukowa, braki ciągłości tras, niskie prędkości projektowe, brak bezpieczeństwa lub całorocznego utrzymania będą generowały problemy i konflikty pomiędzy użytkownikami. Obecnie dobrych przykładów nie trzeba szukać wyłącznie za granicą, gdyż wiele znakomitych rozwiązań funkcjonuje już w polskich miastach i regionach.
  • Przepisy prawa na poziomie ustaw lub rozporządzeń dotyczące rowerzystów zebrałem w jednym miejscu, by ułatwić do nich dostęp. Zapisy które często są niezrozumiałe lub są powodem kontrowersji postaram się wyjaśnić z uwzględnieniem bilansu korzyści dla wszystkich stron, tj. kierowców, rowerzystów i pieszych.
  • Polska na tle krajów Unii Europejskiej należy niestety do przodujących w liczbie wypadków z udziałem rowerzystów. Problemem, oprócz infrastruktury i zachowań poszczególnych uczestników ruchu, jest złe ukierunkowanie działań i akcji BRD ze strony organów tym się zajmujących. Przykładem może być chociażby kwestia odblasków i kasków, które wg moich szacunków stanowią nawet 90% sił i środków dotyczących bezpieczeństwa rowerzystów, mimo że realne problemy są zupełnie gdzie indziej.
  • System edukacji rowerzystów w Polsce skupiony na karcie rowerowej i teoretycznej wiedzy nie nadąża za potrzebami i zmianami w infrastrukturze drogowej. Realizując od 2011 roku zajęcia teoretyczne w szkołach, a od 2013 roku zajęcia praktyczne w realnym ruchu drogowym, udało mi się szeroko zbadać to zagadnienie i określić we współpracy z kolegami z innych miast w Polsce kluczowe potrzeby w zakresie niezbędnych zmian prawnych.
  • Turystyka rowerowa jako stosunkowo nowy element na turystycznej mapie Polski ma przed sobą znakomite perspektywy, jeżeli tylko będzie odpowiednio zarządzany i doinwestowany. Pierwszymi dobrymi przykładami były tu Szlak Rowerowy Polski Wschodniej – GreenVelo (choć nie wszystko jest tam zgodne z oczekiwaniami rowerzystów), a ostatnio duży projekt VeloMałopolska czy działania podejmowane na Pomorzu Zachodnim. Turystykę rowerową trzeba rozpatrywać jako biznes, który ma przynieść korzyści lokalnym gospodarkom dzięki obecności turystów na rowerze. Żeby ten biznes zadziałał, należy odejść od szlaków poprowadzonych przez piach i krzywe drogi, oznakowanych jedynie na drzewach, a budować markowe produkty turystyczne i promować je podobnie jak Szlak Naddunajski, wzdłuż Łaby czy Alpy-Adriatyk.

Ze swojej strony oferuję w razie pytań lub potrzeby pomocy wsparcie i doradztwo w tej części tematyki rowerowej, jestem również otwarty na współpracę w przypadku realizacji większych projektów. Zapraszam do kontaktu.

Równocześnie strona nie jest poświęcona zagadnieniom sprzętu rowerowego, poradom technicznym, kolarstwu czy wyścigom na rowerach. Część z tych tematów można znaleźć na bardzo dobrej stronie wrower.pl

Komentowanie jest wyłączone.