Infrastruktura rowerowa

Pod pojęciem infrastruktury rowerowej kryje się szereg różnych rozwiązań stosowanych do prowadzenia ruchu rowerowego. Infrastruktura może być zarówno twarda (np. droga dla rowerów, kładka), miękka (np. pas ruchu dla rowerów, śluza rowerowa), ale także niewidzialna (np. ulice uspokojonego ruchu).

Zastosowanie konkretnego rozwiązania w danym miejscu powinno być poprzedzone analizą, która obejmuje m.in.:

  • znaczenie trasy w systemie rowerowym (hierarchizacja)
  • rodzaj ruchu (komunikacyjny/rekreacyjny)
  • natężenie i udział ruchu ciężkiego
  • prędkość dozwoloną oraz miarodajną pojazdów
  • poziom bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu
  • dostępność terenu
  • możliwości finansowe
  • możliwości prawne

Z powyższego wynika, że prowadzenie ruchu rowerowego może i powinno odbywać się po różnych rodzajach infrastruktury, a zachowanie ciągłości trasy rowerowej nie jest tożsame z wybudowaniem tam wydzielonej drogi dla rowerów. W tej sytuacji pomocne przy projektowaniu jest skorzystanie z tzw. „pięciu wymogów CROW„.

 

Przykłady infrastruktury rowerowej w Polsce

Drogi dla rowerów:

 

Droga dla rowerów [Białystok]


Droga dla pieszych i rowerów [DK66, woj. podlaskie]


Aktualizacja: 16.09.2018

Komentowanie jest wyłączone.