Koordynator/zespół rowerowy

Prawidłowe zarządzanie polityką rowerową w miastach co najmniej na prawach powiatu wymaga powołania osoby koordynującej pracę w tym zakresie, współpracującej z różnymi jednostkami i podmiotami zwłaszcza zajmującymi  się realizacją zadań inwestycyjnych. W przypadku większych miast koordynator może lub powinien kierować zespołem osób zajmujących się sprawami rowerowymi, a ostatnio także szerzej – całością prac nad polityką pieszą, mobilności aktywnej, zrównoważonego transportu. Wynika to ze wzrostu znaczenia tego działu transportu a także pojawiania się nowych elementów tj. kampanie edukacyjne i promocyjne.

Odpowiednie umocowanie formalno-prawne i wsparcie ze strony włodarzy miasta lub gminy jest kluczowe, jeżeli koordynator lub zespół rowerowy mają skutecznie realizować swoje zadania.

Komentowanie jest wyłączone.