Rusza projekt „Granica z ludzką twarzą – działania na rzecz usprawnienia funkcjonowania przejść granicznych”

Pierwszego lutego br rozpoczął się nowy projekt realizowany przez Fundację Instytut Wolności z Warszawy, dotyczący przejść granicznych pomiędzy Polską i Ukrainą. Fundacja Mobilności Aktywnej będzie merytorycznym partnerem tego projektu.

Projekt jest odpowiedzą na rosnące problemy przy przekraczaniu granicy polsko-ukraińskiej, wynikające z coraz większego ruchu oraz niedostosowanych do tego przejść granicznych. Szczególnie istotne jest zbyt małe znaczenie połączeń kolejowych, jako bardzo efektywnych i ułatwiających szybkie przekroczenie granicy, a także ruchu pieszo-rowerowego, dostępnego formalnie jedynie na jednym przejściu granicznym w Medyce.

We wspólnym polsko-ukraińskim gronie ekspertów, razem z przedstawicielami administracji państwowej obu krajów, będziemy pracować nad wypracowaniem rekomendacji i poprawą obecnego stanu.

Podczas projektu odbędą się m.in. seminaria eksperckie w Warszawie i Kijowie, powstanie raport „Granica z ludzką twarzą”, czy poradnik dla dziennikarzy.

W projekcie, oprócz lidera Instytutu Wolności z Warszawy oraz Fundacji, wezmą udział także m.in. Stowarzyszenie Linia102.pl z Przemyśla oraz organizacja Europa bez Barier z Kijowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *